Privacy beleid

De content van de website die vertegenwoordigd worden door Restaurant De Bakermat, is toegankelijk voor gebruikers die op deze site ingeschreven zijn alsook niet-geregistreerde gebruikers van deze sites (de ‘Gebruikers’).

De activiteiten van Restaurant De Bakermat omvatten verder nog het invoeren en het beheren van systemen om content aan te passen en aan te bevelen namens specifieke sites die deel uitmaken van haar Klantenbestand.

Omdat uw vertrouwen onze absolute prioriteit is, hebben we vooraf de volgende principes vastgelegd waarmee we uw persoonsgegevens beschermen. In overeenstemming met deze principes beschermen we uw persoonsgegevens en delen we ze alleen in de volgende gevallen met derden:

  • Met uw toestemming om uw instructies uit te voeren
  • Om u onze functionaliteit te bieden wanneer dit redelijkerwijs nodig lijkt
  • Wanneer we menen dat dit wettelijk vereist is of naar aanleiding van een dagvaarding of een andere gerechtelijke procedure
  • Om ervoor te zorgen dat onze gebruikersvoorwaarden worden nageleefd
  • Om ervoor te zorgen dat de gebruikersvoorwaarden van onze Klanten worden nageleefd

We hebben alle nodige en mogelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens die u ons bezorgt, zo goed mogelijk te beschermen. Die maatregelen beantwoorden aan de normen in onze sector en aan de geldende wetgeving.

Dit Privacy Beleid geldt voor alle producten en diensten die door Restaurant De Bakermat worden aangeboden over haar website en apps en voor alle producten die door Restaurant De Bakermat worden gecommercialiseerd voor haar Klanten (collectief de ‘Diensten’ genoemd).

De bedoeling van dit Privacy Beleid is om duidelijk te maken welke gegevens Restaurant De Bakermat verzamelt wanneer u de websites van onze Klanten raadpleegt, wat de bedoeling daarvan is en over welke middelen u beschikt om zich tegen dit Beleid te verzetten.

Dit Privacy Beleid kan op elk moment worden gewijzigd, zodat ze op elk moment in overeenstemming is met nieuwe ontwikkelingen in de voorschriften, de rechtspraak, de technologie en eventuele nieuwe diensten die door Restaurant De Bakermat worden aangeboden. Deze veranderingen zullen steeds worden doorgevoerd in overeenstemming met de verbintenissen van Restaurant De Bakermat op het vlak van verantwoorde reclamepraktijken. We adviseren u daarom om deze mededeling regelmatig te raadplegen, bij belangrijke wijzigingen zal er ook steeds een vermelding worden geplaatst op de website die aangeeft dat er een wijzing heeft plaatsgevonden in ons Privacy Beleid.

Blijf op de hoogte

Bestel je cadeaubon online

Volg ons op sociale media

Contacteer ons

Restaurant De Bakermat

Leopoldlaan 95 - 9400 Ninove

Tel +32 54 25 80 25 
Mobiel +32 494 89 56 26
E-mail info@debakermatninove.be 
Ondernemingsnummer BE0538504210